3 mật khẩu cần biết cách lấy khi dùng CyberPanel

Mật khẩu rất quan trọng, với những cái khó nhớ bạn nên lưu chúng ở đâu đó để khi cần có thể copy-paste.

Với CyberPanel có ba cấp độ mật khẩu cần biết sau.


  • Mật khẩu của VPS

Một số VPS tạo tự động mật khẩu này cho bạn chẳng hạn như Vultr, một số để bạn tự tạo, chẳng hạn như DigitalOcean.

Ví dụ ảnh dưới đây là mật khẩu để vào console VPS trên Vultr.

mật khẩu để vào VPS trên Vultr

  • Mật khẩu để vào trang quản trị CyberPanel qua cổng 8090

User mặc định của nó là admin. Và trong quá trình cài đặt CyberPanel bạn sẽ được nhắc thiết lập mật khẩu cho nó, thường để là mặc định 1234567, rồi bạn đổi cái này sau cũng được.

Trường hợp bạn quên mật khẩu ở phần này thì làm dưới đây. Bạn đăng nhập vào Console của VPS rồi gõ dòng sau vào:

sudo cat .litespeed_password

Ưu tiên gõ dòng trên trước khi bạn lần đầu đăng nhập CyberPanel.

Nó sẽ trả về pass đang dùng. Còn nếu bạn muốn thiết lập mật khẩu mới thì gõ dòng này.

adminPass newpassword

Rồi đặt lại pass mới cho phần admin.

Với pass của MySQL bạn gõ lệnh sau:

sudo cat .db_password

  • Mật khẩu vào trang cấu hình OpenLiteSpeed qua cổng 7080

Với những ai đang dùng OpenLiteSpeed, cổng 7080 được dùng để đi vào phần cấu hình. Tôi phát hiện ra cái này khi muốn điều chỉnh lại cache phía trình duyệt bị thiết lập sai.

Để lấy được mật khẩu phần này bạn gõ dòng sau.

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

OK, vậy là xong, bạn đã nắm được cách lấy các mật khẩu quan trọng nhất khi làm việc với CyberPanel.

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng CyberPanel căn bản.

Viết một bình luận