Tuyên bố từ chối trách nhiệm (disclaimer)

Nội dung trên website này phục vụ mục đích tham khảo. Nó có thể lỗi thời, không chính xác do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn thay đổi công nghệ, trình độ của người viết bài hạn chế.

Website này cũng dịch, tham khảo từ nhiều trang tiếng Anh của các tác giả khác, và chắc chắn không thể tránh khỏi sai sót.

Tuyên bố này nói rằng: khi bạn áp dụng thông tin trên website, bạn có được lợi ích và chấp nhận bất cứ rủi ro nào có thể xảy đến, và tôi từ chối bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc áp dụng thông tin trên trang Speed Family.

Tôi cũng từ chối trách nhiệm phải trả lời tất cả các câu hỏi, và có thể không trả lời câu hỏi nào đó, mặc dù tôi luôn sẵn lòng & cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi khi có thể.