Khắc phục một số thiếu sót của website tĩnh được tạo từ plugin Simply Static

Trong bài viết trước đây tôi đã thử tạo một website tĩnh hoàn toàn từ trang WordPress động thông qua plugin Simply Static.

Tuy nhiên nó có mọt số nhược điểm, đó là không có file robots.txt và không có sitemap (dạng XML).

Để khắc phục điều đó bạn làm như sau:

  • Với file robots.txt bạn chỉ cần lưu nó từ trang dev (trang động để xuất ra trang tĩnh) rồi đẩy lên thư mục gốc của hosting trang tĩnh, hoặc cách tốt hơn là bạn tự lưu sử dụng mẫu mặc định sau để cho phép tất cả bọ tìm kiếm vào được website:
User-agent: *
Allow: /
  • Với sitemap, bạn kiếm một ứng dụng trực tuyến miễn phí (ví dụ như trang này: https://www.xml-sitemaps.com/) để tạo sitemap cho bạn, sau đó cũng đẩy file này lên hosting gốc, và nhập thông tin sitemap mới vào Google Search Console.

Tuy nhiên cách tạo sitemap như vậy có thể có giới hạn, chẳng hạn trang trên chỉ cho phép bạn quét 500 bài, nếu website ít bài sẽ ổn, nhiều hơn sẽ gặp vấn đề.

Cách khắc phục là bạn tìm ứng dụng nào đó cho phép bạn quét không giới hạn số lượng trang với từ khóa kiểu như: “sitemap generator online free unlimited pages”. Tôi đã tìm được trang không giới hạn số lượng: http://www.check-domains.com/sitemap/index.php


Demo minh họa

Demo sitemap: https://static.ducanhplus.com/robots.txt (vì là trang demo nên nội dung của nó bị chặn chỉ mục). Với trang tĩnh chính thức bạn nên để file robots.txt như sau:

User-agent: *
Allow: /

Demo sitemap: https://static.ducanhplus.com/sitemap.xml

Thế còn các vấn đề như chuyển từ http sang https hoặc từ có-www sang không-có-www.

Những cái này bạn có thể dùng control panel hoặc DNS để thực hiện, ví dụ tôi thi thoảng vẫn dùng DNS để chuyển trang có-www về dạng không-có-www. Còn http sang https thì tôi hay dùng control panel để bật luôn (ví dụ cPanel).

Bạn có thể dùng công cụ https://www.redirect-checker.org/index.php để kiểm tra các chuyển hướng.

Về file .htaccess thì sao?

File .htaccess có vai trò quan trọng trong việc:

  • Tạo ra chuyển hướng cho một URL nào đó trên trang;
  • Ngăn hotlinking;
  • Và quan trọng nhất với tôi là để có được cache phía trình duyệt chuẩn chỉnh;

Bạn tạo một file .htaccess chuẩn (lúc ban đầu, tốt nhất là bạn copy file .htaccess của trang động) rồi đẩy lên hosting của trang tĩnh.

Leave a Comment