Nếu tốc độ chuyển hosting bằng plugin All in one WP Migration theo kiểu tải file xuống & up file lên chậm như sên thì làm thế nào?

Nếu chuyển host bằng plugin All in one WP migration rất chậm, hay xảy đến với phần up file lên thì có vài nguyên nhân chính sau:

  • File nặng. Nếu bạn có file tầm 5GB, tốc độ up 2MB/s thì xác định là phải mất quảng 45 – 60 phút file mới tải lên xong.
  • Internet tại nhà có đường truyền yếu. Nếu tốc độ up là 8MB/s bạn sẽ tải nhanh hơn bốn lần so với 2MB/s. Để hạn chế ảnh hưởng của đường truyền thì bạn nên up vào đêm hoặc gần sáng khi mà ít người dùng internet (nhất là gần sáng). Thử kiểm tra tốc độ internet tại nhà bằng công cụ fast.com Cần biết là tốc độ này là tốc độ cao nhất có thể của mạng nhà bạn, còn tốc độ thực tế khi bạn up hoặc down sẽ không nhanh được như thế.
  • Control Panel bật bảo mật. Firewall có thể làm tốc độ up file giảm đi 2 – 3 lần, do vậy nếu không có gì quá nguy hiểm, lúc chuyển host hoặc khôi phục dữ liệu bạn nên tạm thời tắt các chức năng bảo mật để tốc độ up lên cao nhất có thể.

Nếu loay hoay khắc phục mà tốc độ tải lên vẫn quá chậm, bạn có thể thử các cách khác nhanh hơn, chẳng hạn thông qua plugin Migrate Guru, hoặc chuyển bằng SSH.

Đọc thêm:  Được quản trị viên nhóm nhắc nhẹ

Leave a Comment