Cách tối ưu hóa hình ảnh cho website (cơ sở lý thuyết)

Các bức ảnh thường chiếm phần lớn dung lượng tải về trên trang web và cũng thường chiếm không gian thị giác đáng kể. Vì lý do đó, tối ưu hóa ảnh sẽ giúp giảm một lượng lớn dữ liệu và nâng cao hiệu năng, cải thiện tốc độ cho website của bạn:

Số lượng dữ liệu trình duyệt cần tải về càng ít thì có càng ít cạnh tranh cho băng thông của máy khách, thêm vào đó trình duyệt có thể tải và render nội dung hữu ích nhanh hơn trên màn hình.

Tối ưu hóa ảnh là sự kết hợp của cả nghệ thuật và khoa học: là nghệ thuật bởi vì không có một câu trả lời hoàn chỉnh cho việc tỉ lệ nén nào là tốt nhất cho từng ảnh cụ thể, và là khoa học bởi vì có nhiều kỹ thuật và thuật toán được phát triển tốt có thể giảm dung lượng ảnh đáng kể.

Đ